Nye momsregler fra d. 1.juli 2021

Fra d.1. juli 2021 træder de nye fælles EU-momsregler i kraft. Det får betydning for e-handel ved salg til private forbrugere inden for EU.

Reglerne vil indebære en række større ændringer for, hvordan momsen skal håndteres inden for e-handelsområdet og forventes at medføre administrative lettelser for virksomheder og en øget ligestilling af konkurrencen inden for EU. Vi har listet nogle pointer nedenfor:

Ophævelse af bagatelgrænsen af importerede vare

Fra d.1. juli skal der betales moms på alle varer, der er købt i lande uden for EU. Det vil sige at den bagatelgrænse der tidligere har været på 80 DKKR i DK og 22 EUR i EU nu er ophævet, hvilket betyder, at al import nu er momspligtig.

Ophævelsen af denne konkurrenceforvridende regel er til fordel for danske virksomheder, da køb af varer af lav værdi, fra fx tredjelande, fremadrettet bliver momsbelagt fra første krone, uanset om de købes af sælgere i eller uden for EU.

Reglen forventes også at mindske den omfattende svindel bl.a. i forhold til angivelse af ukorrekte lave vareværdier relateret til import af varer fra tredjelande. Varer af lav værdi kræver derfor også formel fortoldning, selvom varer til en værdi af op til 1150 DKKR eller 150 EUR forbliver fritaget for told (med undtagelse af punktafgiftsvarer og nogle andre kontrollerede varer fx tobak og alkohol).

Dette gælder også selv om en vare er købt før d.1.juli 2021, hvis varen ankommer efter d.1.juli, skal der betales moms og transport gebyr.

Prisen på en vare skal oplyses

Som web-shop er du ifølge EU’s markedsføringsdirektiv (og markedsføringsloven) forpligtet til at vise vare med en pris der er inklusive moms og andre afgifter, som kunden skal betale. Det er ikke lovligt at vente med at oplyse den korrekte pris til, kunden når til tjek ud.

EU-fjernsalg regler fra d. 1- juli 2021

Med virkning fra 1. juli i år indføres der én fælles EU-fjernsalgsgrænse, som både kommer til at gælde salg af varer og ydelser til private forbrugere i andre EU-lande. Denne nye grænse er betragteligt lavere end de nugældende nationale fjernsalgsgrænser, og den fremadrettede grænse på 10.000 euro svarer i dag til ca. 75.000 kr. inden for et kalenderår. Det er vigtigt at være opmærksom på, at grænsen gælder for samtlige salg til hele EU, og ikke længere pr. land man sælger til.

Det vil sige, at allerede ved et samlet salg af varer og ydelser over internettet, der overstiger en værdi af 10.000 euro, skal danske virksomheder opkræve moms i den private forbrugers hjemland og med den korrekte gældende momssats i det pågældende land.

Det er derfor også vigtigt, at virksomhedernes it-systemer er sat op til at kunne håndtere de mange forskellige lokale momssatser afhængig af kundens land, da mange EU-lande har valgt at have flere forskellige differentierede momssatser.

Udvidet One-stop-shop

De nye regler giver dog samtidig mulighed for, at virksomheder, der sælger varer og ydelser over internettet og som overskrider den nye lavere fælles EU-fjernsalgsgrænse, kan nøjes med én samlet momsregistrering via en udvidet One-stop-shop-ordning i sit eget hjemland.

Tilmeldingen til One-stop-shop-ordningen er frivillig, ligesom det er op til virksomhederne selv at afgøre, om de vil bibeholde de momsregistreringer de måtte have i forvejen i andre EU-lande. Læs gerne mere her på toldstyrelsen vedr. One stop shop.

Der vil også fremadrettet være tilfælde, hvor der stadig vil blive stillet krav om en lokal momsregistrering, såsom ved salg af varer fra et fysisk lager, der befinder sig i et andet EU-land, ved etablerede virksomheder i andre EU-lande, vareimport fra 3. lande til et andet EU-land end Danmark m.v.

Danske virksomheder, som de kommende regler er relevante for, bør derfor nøje gennemgå alle deres nuværende og fremtidige aktiviteter, så de kan nå at indrette sig efter dem.

Det vil være muligt at tilmelde sig den nye, udvidede One-stop-shop via www.skat.dk fra den 1. april.

Ønsker du var vide mere om de kommen ændringer for momsregler henviser vi til Toldstyrelsens hjemmeside undgåprischok.dk